Konsorcjum Finansowe Paweł Maciuszczak

Ubezpieczenia firmowe  są przeznaczone dla małych i średnich firm.

W skład ubezpieczenia wchodzi kompleksowa ochrona mienia od kradzieży czy zdarzeń losowych. Jednak firma to nie tylko majątek ale także pracownicy,  dlatego ubezpieczenie obejmuje także ochronę w ramach następstw nieszczęśliwych wypadków.